Jdi na obsah Jdi na menu
 


Medžugorje je pokračováním a bude naplněním Fatimy

13. 8. 2023

Medžugorje je pokračováním a bude naplněním Fatimy

V roce 1917 se Panna Maria zjevovala třem malým dětem v Portugalské Fatimě a tam také dala 13. července toto důležité poselství:

   ". . . A NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ . . ."

Medžugorje úzce souvisí s Fatimou, protože je pokračováním a bude naplněním Fatimy. 

Ve dvou medžugorských poselstvích Panna Maria mluvila o Fatimě a to 25.8.1991 a 25.1.2023 :

„Drahé děti ! I dnes vás vyzývám k modlitbě. Teď, když se začal uskutečňovat můj plán, jako nikdy před tím satan je silný a přeje si zmást moje plány míru a radosti, a tak vám dát na vědomí, že můj Syn není silný ve svých rozhodnutích. Proto vás všechny vyzývám, drahé děti, ať se modlíte a postíte ještě silněji. Vyzývám vás k odříkání po devět dní, ať se s vaší pomocí uskuteční vše, co si přeji uskutečnit skrze tajemství, s kterými jsem začala ve Fatimě. Volám vás, drahé děti, ať nyní pochopíte důležitost mého příchodu a vážnost situace. Přeji si spasit všechny duše a představit je Bohu. Proto   modleme se, aby se uskutečnilo v plnosti vše, co jsem započala. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! "

 

Poselství z Medžugorje 25. ledna 2023

"Drahé děti! Modlete se se mnou za mír, protože satan si přeje válku a nenávist v srdcích i národech. Proto se modlete a obětujte své dny půstem a pokáním, aby vám Bůh dal mír. Budoucnost je na rozcestí, protože moderní člověk si nepřeje Boha. Proto jde lidstvo k propasti. Vy jste, dítka, moje naděje. Modlete se se mnou, aby se uskutečnilo to, co jsem začala ve Fatimě i tady. Modlete se a svědčte o míru ve svém okolí a buďte lidmi míru. Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu."

 

img_x_00.jpg