Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tyto stránky jsou soukromé, laické a věnují se"fenoménu" Medžugorje.

Hlavní medžugorské poselství dané v prvních dnech zjevení:" Mír, mír, mír - a pouze mír. Mír musí zavládnout mezi Bohem a lidmi a i mezi lidmi navzájem." 

1000_f_350733555_kr3osyyjayf2numnqqzy8czugkze3w5e.jpg

 

 

 

Poselství Panny Marie dané 25. května 2024 skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti

24. 5. 2024

kopie.jpg

Česky: Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás zvu k modlitbě srdcem. Dítka, vytvářejte modlitební skupiny, kde se budete povzbuzovat k dobru a růst v radosti. Dítka, jste ještě daleko. Proto se znovu obracejte a zvolte si cestu svatosti a naděje, aby vám Bůh dal hojnost pokoje. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

 

Hrvatski: Poruka, 25. svibanj 2024
„Draga djeco! U ovom milosnom vremenu pozivam vas na molitvu srcem. Dječice, stvarajte molitvene grupe gdje ćete se poticati na dobro i rasti u radosti. Dječice, još ste daleko. Zato se iznova obraćajte i izaberite put svetosti i nade da bi vam Bog dao mira u obilju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

 

Slovensky: Posolstvo  25. 5.2024 „Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých sa budete povzbudzovať k dobru a rásť v radosti. Milé deti, ešte ste ďaleko. Preto sa znovu kajajte a zvoľte si cestu svätosti a nádeje, aby vám Boh dal pokoj v hojnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

Polski: Orędzie, 25. maja 2024
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy sercem. Dziatki, zakładajcie grupy modlitewne, grupy, gdzie będziecie się motywować do dobrego i wzrastać w radości. Dziatki, jesteście jeszcze daleko. Dlatego [ciągle] od nowa się nawracajcie i wybierajcie drogę świętości i nadziei, aby Bóg dał wam pełnię pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

 

Horažďovická padesátka

20. 5. 2024

uvodni-foto-uzsi.jpg

Tuto sobotu 25. května  projde kolem Medžugorského modrého kříže na Svatém Poli také jeden z nejstarších ........

 

Adorační píseň v Medžugorji

18. 5. 2024

adoration3.jpg

Adorační píseň v Medžugorji - Veni Sancte Spiritus - Přijď Duchu Svatý

 

 

Co se chystá nového

13. 5. 2024

722765ede437547f9b85927ecdbadbd5.jpg

Dnes 13. května je svátek Panny Marie Fatimské. V roce 1917 právě 13. května se v Portugalské Fatimě zjevila třem malým dětem. Dnes je to také přesně rok......

 

Všem maminkám všechno nejkrásnější k svátku - píseň

12. 5. 2024

img0jna07709b094f744624358c6e82ac9a_1__6af6ab79bbb47fde7178b9df7d18abf2_z1.jpg

Všechno nejkrásnější všem maminkám k svátku a také naší ....

 

Ještě jedno svědectví Dominika Chmielewského o pokojném exorcismu při zjevení Panny Marie v Medžugorji

6. 5. 2024

unnamed.png

Polský  kněz Dominik Chmielewský vypráví o tom, co zažil při jednom zjevení u Modrého kříže v Medžugorji .......

 

Poselství Panny Marie dané 25. dubna 2024 skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti

25. 4. 2024

435296277_2956566804539983_6750605205878081737_n---kopie.jpg

Česky: "Drahé děti! Jsem s vámi, abych vám řekla, že vás miluji a vybízím k modlitbě, protože satan je silný a každým dnem je jeho síla větší díky těm, kteří si vybrali smrt a nenávist. Vy, dítka, buďte modlitbou a mé vztažené ruce lásky pro všechny ty, kteří jsou ve tmě a hledají světlo našeho Boha. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."

 

Hrvatski:  Poruka, 25. travanj 2024
„Draga djeco!  S vama sam da vam kažem da vas volim i potičem na molitvu, jer sotona je jak i svakim danom njegova snaga je jača preko onih koji su izabrali smrt i mržnju. Vi, dječice, budite molitva i moje ispružene ruke ljubavi za sve one koji su u tami i traže svijetlo Boga našega. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“ 

 

Polski: Orędzie, 25. kwietnia 2024
„Drogie dzieci! Jestem z wami, aby wam powiedzieć, że was kocham i zachęcam do modlitwy, bo szatan jest mocny i z każdym dniem jego siła rośnie poprzez tych [ludzi], którzy wybrali śmierć i nienawiść. Dziatki, bądźcie ............

 

Vizionáři: Ivan Dragičević

19. 4. 2024

ivan.jpg

Ivan se narodil 25. května 1965 v Bijakovići. Vystudoval obor kuchař. V mládí cítil povolání ke kněžství, studoval v semináři ve Visokom a Dubrovniku, ale díky neporozumění seminář opouští.....

 

Svědectví Dominika Chmielewského o jeho první pouti do Medžugorje

13. 4. 2024

unnamed.png

Dominik Chmielewski je polský saleziánský kněz a bývalý mistr bojových umění. Vě věku 21 let získal svůj vysněný mistrovský pásek a za dva roky později trojitý černý pásek. Bojová umění byla .......

 
Celý příspěvek | Rubrika: Video | Komentářů: 0

Poslední volání - dokumentární film o Medžugorji

6. 4. 2024

432200565_943316121127387_6768842690247045018_n.jpg

Ve filmu je mnoho zajímavých informací a svědectví o Medžugorji  od vizionářů,  duchovních, místních obyvatel a poutníků....

 
Celý příspěvek | Rubrika: Video | Komentářů: 0

Vizionáři: Marija Pavlović-Lunetti - video

1. 4. 2024

cattura-bfd.jpg

Marija se narodila se 1. dubna 1965 v Bijakovići. Studovala na kadeřnici v Mostaru. V roce 1993 se vdala za Itala  Paola Lunetti se kterým má ......

 
Celý příspěvek | Rubrika: Vizionáři | Komentářů: 0

Požehnané velikonoční svátky

30. 3. 2024

vzkriseny-kristus.jpg

 

Poselství Panny Marie dané skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti 25. března 2024

25. 3. 2024

417547977_741485901295056_8714340034474064789_n.jpg

"Drahé děti! V tomto milostiplné čase se se mnou modlete, aby dobro zvítězilo ve vás a kolem vás. Zvláště, dítka, se modlete sjednoceni s Ježíšem na Jeho křížové cestě. Vložte do svých modliteb toto lidstvo, které bloudí bez Boha a Jeho lásky. Dítka, buďte modlitbou, buďte světlem a svědky všem těm, které potkáte, aby milosrdný Bůh měl milosrdenství k vám. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu."

 

 

Polski: Orędzie, 25. marca 2024
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski módlcie się ze mną, aby dobro zwyciężyło w was i wokół was. Dziatki, w szczególny sposób módlcie się zjednoczeni z Jezusem podczas Jego drogi krzyżowej. Umieśćcie w swoich modlitwach ludzkość, która błądzi bez Boga i Jego miłości. Dziatki, bądźcie modlitwą, bądźcie światłem i świadkami dla wszystkich, których spotkacie, aby miłosierny Bóg miał dla was miłosierdzie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Hrvatski: Poruka, 25. ožujak 2024
„Draga djeco! U ovom milosnom vremenu molite sa mnom da dobro pobijedi u vama i oko vas. Na poseban način, dječice, molite sjedinjeni s Isusom na njegovom križnom putu. Stavite u svoje molitve ovo čovječanstvo koje luta bez Boga i bez Njegove ljubavi. Budite molitva, budite svjetlo i svjedoci svima onima koje susrećete, dječice, da milosrdni Bog ima milosrđa prema vama. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

 

Roční zjevení pro Mirjanu 18. března 2024

18. 3. 2024

337665531_244918927955673_2869226105505797846_n.jpg

Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. 6. 1981 do 25. 12. 1982. Na posledním každodenním zjevení jí Panna Maria poté, co jí svěřila desáté tajemství, řekla, že se jí bude zjevovat jedenkrát ročně, a to 18. března. Tak tomu bylo během všech těch let až dodnes.  Zjevení začalo v 13:23h a trvalo do 13:27h

Panna Maria dala skrze Mirjanu toto poselství: 

Drahé děti,
z milosrdné Boží lásky jsem s vámi. A proto vás jako matka zvu, abyste věřily v lásku. Láska, která je společenstvím s mým Synem.
Láskou pomáháte druhým, aby otevřeli svá srdce, aby poznali mého Syna a aby si ho zamilovali.
Děti moje, láska způsobuje, že můj Syn svou milostí osvětluje vaše srdce, roste ve vás a daruje vám pokoj.
Děti moje, jestliže žijete lásku, jestliže žijete mého Syna, budete mít pokoj a budete šťastní.
V lásce je vítězství.
Děkuji vám.

 

Hrvatski: Draga djeco, po milosrdnoj ljubavi Božjoj ja sam s vama. I zato vas kao majka pozivam da vjerujete u ljubav. Ljubav koja je zajedništvo s mojim Sinom. Ljubavlju pomažete drugima da otvore svoja srca da upoznaju moga Sina i da ga zavole. Djeco moja, ljubav čini da moj Sin svojom milošću obasjava vaša srca, raste u vama i daruje vam mir. Djeco moja, ako živite ljubav, ako živite moga Sina imat ćete mir i bit ćete sretni. U ljubavi je pobjeda. Hvala vam!

 

Polski: Drogie dzieci, dzięki miłosiernej miłości Bożej jestem z wami. I dlatego jako matka wzywam was, byście wierzyli w miłość. Miłość, która jest zjednoczeniem  z moim Synem. [Poprzez] miłość pomagacie innym [ludziom], by otworzyli swoje serca, by poznali mego Syna i Go pokochali.......

 

Vizionáři: Jakov Colo - video

16. 3. 2024

5414111215_8474c18dec_z.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakov je nejmladším z vizionářů, když začala zjevení bylo mu 10 let.  Je synem Jaky a Anteho. Narodil se 6. března 1971 v Sarajevu, ale od dětství však žil v Bijakovići blízko Medžugorje. Vystudoval obor zámečník a po škole pomáhal medžugorským františkánům ve farním úřadě. Dnes vede humanitární organizaci “Mariiny ruce”. V roce 1993 se po dvouleté známosti oženil s Italkou Annalisou Barozzi ......

 
Celý příspěvek | Rubrika: Vizionáři | Komentářů: 0

Kdo jsme a jak se snažíme pracovat

9. 3. 2024

104_0541.jpg

Po zimě, která ani moc zimou nebyla, je zase třeba začít s údržbou u Modrého kříže. V předjaří se začíná....

Následuje krátká fotoreportáž, kdo jsme a jak se snažíme pracovat .....

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kontakt | Komentářů: 0

První sobota v postním období roku 2024

2. 3. 2024

Letos připadá první sobota v postním období na 2. března. U Modrého kříže v Pošumaví bylo krásné předjarní až jarní počasí. 

104_0546.jpg

 

Poselství Panny Marie dané skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti 25. února 2024

25. 2. 2024

„Drahé děti! Modlete se a obnovte vaše srdce, aby dobro, které jste zasely zrodilo plody radosti a jednoty s Bohem. Plevel se zmocnil mnoha srdcí a stala se neplodná, proto vy, dítka, buďte světlo, láska a moje vztažené ruce v tomto světě, který touží po Bohu, který je láska. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

422651924_736974345079545_1300324832148663811_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polski: Orędzie, 25. lutego 2024
„Drogie dzieci! Módlcie się i odnówcie wasze serce, aby dobro, które zasialiście wydało plon radości i jedności z Bogiem. Kąkol zajął wiele serc i stały się bezowocne, dlatego dziatki bądźcie światłem, miłością i moimi wyciągniętymi rękoma w świecie, który tęskni za Bogiem, który jest miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Hrvatski: Poruka, 25. veljača 2024
„Draga djeco! Molite i obnovite vaše srce da bi dobro koje ste posijali rodilo plodom radosti ......

 

České webové stránky o Medžugorji - Medjugorji

23. 2. 2024

 První webové stránky o Medžugorji  o kterých jsem se dověděla bylo Verité doktora Mráčka. Pan Mráček se zaloužil o to, že prezentoval Medžugorji v Čechách ještě za totality a po revoluci zorganizoval mnoho poutí do Medžugorje. Měla jsem možnost jet na svoji první pouť do Medžugorje s doktorem Mráčkem v roce 1993 na Mladifest. Bylo to v době války a přijelo několik autobusů z Čech. Festival se konal v obřím stanu a zhruba polovina účastníků byla právě z Čech. Potom jsem ještě během několika let putovala do Medžugorje právě s cestovkou Verité, za což jsem dodnes vděčná.
Po ukončení centra Verité jsem mohla čerpat informace a hlavně aktuální medžugorská poselství Panny Marie díky webu Moniky Štampfelové, která také mnoho let působila a působí jako česká překladatelka v Medžugorji. Stránky Moniky Štampfelové: www.medzugorje-dve-srdce-monika-stampfelova.cz

 

Dlouhá léta  mi ale chybělo více webů o Medžugorji.  
S potěšením jsem během loňského roku zjistila, že vznikly tři nové české weby, které se snaží přinášet pravdivé a aktuální informace o Medžugorji. 

Na podzim roku 2022 vzniklo Centrum - Medjugorje www.centrum-medjugorje.cz  Jak píší zakladatelé Centra: „Tato myšlenka v nás zrála už několik let, během kterých jsme pořádali poutě do Medjugorje, šířili informace o zjeveních Panny Marie do svého okolí, dělali pro farnosti besedy o poutním místě či organizovali a překládali šňůru svědectví bývalého narkomana Gorana z Medjugorje v různých městech po celé České republice.“ 

 

Druhý web o Medžugorji byl založen 13. května 2023 soukromou osobou Janou Liškovou a také se tento web zaměřuje na „fenomén“ Medžugorje a i to co s ním souvisí. Tento web má adresu:  www.medzugorje.cz a je to web na kterém se právě nacházíte.


 
Třetí důležitý web vznikl jako Informační centrum MIR Medjugorje – Česká republika, z.s. 
www.medjugorje.cz
Bylo založeno 18. července 2023. Jeho hlavním úkolem je propagace a šíření oficiálních a ověřených informací o dění v Medjugorii.
Infomační centrum MIR Medjugorje a jím založená národní centra spolu s františkánskou správou farnosti Medjugorje, jsou jedinými oficiálními zástupci tohoto poutního místa. Nikdo jiný, bez ohledu na to, jak se snaží žít a pracovat v duchu Medjugorje, jím není a nemůže být. A právě toto Informační centrum Mir Medjugorje – Česká republika, z.s. má toto oficiální napojení na Medžugorskou farnost. 

 

Nicméně považuji za dobré a prospěšné, abychom o sobě alespoň věděli, respektovali se a tolerovali, i když můžeme mít různé přístupy k prezentaci Medžugorje. Nevím, jestli jsou ještě jiné české weby, které by se také věnovaly Medžugorji nebo se připravují k založení, ale budu ráda, když dají o sobě vědět. 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Odkazy | Komentářů: 0

Virtuální návštěva Medžugorje - video

17. 2. 2024

Zde je možno prohlédnout si Medžugorji virtuálně, ale není nad to navštívit ji osobně. Jsou věci které se dají vidět, zažít, poznat pouze v Medžugorji ....

 
Celý příspěvek | Rubrika: Co je Medžugorje ? | Komentářů: 0

Vizionáři: Ivanka Ivanković-Elez - video

16. 2. 2024

ivanka_00.jpg

Ivanka se narodila 21. června 1966 v Bijakovići. Má staršího bratra a sestru. Studovala ekonomickou školu v Mostaru, ale studium přerušila. V roce 1986 se vdala za Rajka Eleza se kterým má tři děti: Kristinu (1987), Jurja (1990) a Ivana (1994). Žije v Miletině, farnost Medjugorje. 

Ivanka první viděla Pannu Marii. Každodenní zjevení měla do 7. května 1985, kdy jí Panna Maria zjevila desáté tajemství a řekla jí, že se jí . . .

 
Celý příspěvek | Rubrika: Vizionáři | Komentářů: 0

Vizionáři: Vicka Ivanković-Mijatović - video

2. 2. 2024

kirche-von-medjugorje-01235-780x450.jpg

Vicka se narodila se 3. září 1964 v Bijakovići blízko Medžugorje. Měla sedm sourozenců.

V roce 2002 se vdala za Marija Mijatoviće a mají spolu dvě děti. Dceru Mariju-Sofiju (2003) a syna Anteho (2005). Společně žijí v Krehinu Gradcu nedaleko Medžugorje.

Dosud má každodenní zjevení, během kterých jí Panna Maria svěřila devět tajemství. Také jí nadiktovala svůj životopis, který Vicka sepsala do tří . . . . . . . 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Vizionáři | Komentářů: 0

Poselství Panny Marie dané skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti 25. ledna 2024

25. 1. 2024

 

"Drahé děti! Nechť je tento čas časem modlitby."

Hrvatski: Poruka, 25. siječanj 2024 „Draga djeco! Neka ovo vrijeme bude vrijeme molitve.“

104_0503.jpg

 

 

Seminář půstu, ticha a modlitby

14. 1. 2024

Národní centrum MIR Medjugorje CZ  https://medjugorje.cz/  pořádá seminář půstu , ticha a modlitby na poutním místě  Medjugorje pro Čechy a nabízí poslední volná místa. 

https://medjugorje.cz/2024/01/06/seminar-pustu-ticha-a-modlitby-2024/

416056740_122128177292055813_5646249849602343975_n.jpg

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Různé | Komentářů: 0

Odkazy

13. 1. 2024

Informačním centrum MIR Medjugorje - Česká republika: https://medjugorje.cz/   

 

Mimořádné poselství Panny Marie dané vizionářkou Marijí Pavlovič dne 1.1. 2024

1. 1. 2024

Poslední den v roce 31.12. 2023 měla vizionářka Marija Pavlovič mimořádně dlouhé zjevení Panny Marie. Panna Maria vyzvala, aby se lidé druhého dne sešli na Podbrdu (místa prvních zjevení) a od 15 hodin se modlili.

Dne 1.1. 2024 se lidé od 15 hodin sešli na Podbrdu a v radostné atmosféře se modlili do zjevení které proběhlo přibližně v 17:40 hod. Po skončení zjevení vizionářka sdělila: Panna Maria přišla radostná a modlila se nad námi. Na závěr řekla: "Děkuji Vám, že jste přijali moje pozvání, že jste se modlili na moje úmysly. Nebudete toho litovat ani vy, ani vaše děti, ani děti vašich dětí."  A všem nám požehnala.

 

vizionářka Marija při zjevení na Podbrdu 1.1. 2024

413003752_708674321242881_3465488210565448266_n.jpg

 

Poselství Panny Marie dané skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti 25. prosince 2023

25. 12. 2023

 

"Drahé děti!
Nesu vám svého Syna Ježíše, aby vaše srdce naplnil pokojem, protože On je pokoj. Dítka, hledejte Ježíše

v tichosti vašeho srdce, aby se znovu narodil.
Svět potřebuje Ježíše, proto, dítka, hledejte ho skrze modlitbu, protože On se dává každý den každému z vás.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."

Dnes přišla Panna Maria ve svátečním oblečení a s Ježíškem

v náručí. Ježíš vztáhl ruku na znamení požehnání a Panna Maria se nad námi modlila v aramejském jazyce.

 

 

Polski: Orędzie, 25. grudnia 2023
„Drogie dzieci! Niosę wam mego Syna Jezusa, by wypełnił pokojem wasze serca, gdyż On jest Pokojem. Dziatki, szukajcie Jezusa w ciszy swego serca, aby narodził się ponownie. Świat potrzebuje Jezusa, dlatego dziatki szukajcie Go poprzez modlitwę, bo On codziennie daje się każdemu z was.”

Dziś Matka Boża przyszła odświętnie ubrana z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Jezus wyciągnął rękę na znak błogosławieństwa, a Matka Boża modliła się nad nami w języku aramejskim.

 

 

Slovensky: Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2023: „Drahé deti! Prinášam vám môjho syna Ježiša, aby vaše srdcia naplnil pokojom . . . . .
 

Roční zjevení pro vizionáře Jakova

25. 12. 2023

Vizionář Jakov má slíbené zjevení jednou za rok a to právě

25. prosince. Tak tomu bylo i letos.

 Panna Maria nám dala skrze vizionáře toto poselství: 

"Drahé děti,
dnes se svým Synem v náručí vás zvu, abyste se modlily k malému Ježíši za uzdravení svého srdce. Dítka, často ve vašich srdcích vládne hřích, který ničí váš život   

a nemůžete pocítit Boží přítomnost. Proto dnes, v tento milostiplný den, kdy se milost šíří celým světem, předejte Hospodinu svůj život a svoje srdce, aby je Hospodin uzdravil svou milostí.
Jen s čistým srdcem budete moci zažít znovuzrození Ježíše ve vás a světlo Jeho narození osvítí váš život. Žehnám vám svým mateřským požehnáním.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu." 

 

Goran - příběh o naději.... video

19. 12. 2023

Zajímavý příběh Gorana, který se dostal na dno drogově závislého člověka.

Díky komunitě Cenacolo v Medžugorji dostal šanci na život

ve svobodě.

katka-a-goran-s-rodinou.jpg

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Video | Komentářů: 0

Třetí neděle adventní roku 2023 - video

17. 12. 2023