Jdi na obsah Jdi na menu
 


Medžugorská poselství Panny Marie

Příspěvky

Poselství Panny Marie dané skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti 25. listopadu 2023

25. 11. 2023

„Drahé děti! Ať tento čas bude propleten modlitbou

 za mír a dobrými skutky, aby tak bylo cítit radost

očekávání Krále míru ve vašich srdcích, rodinách

a světě, který nemá naději. Děkuji vám, že jste přijaly

moji výzvu.“

 

Chorvatsky: Poruka, 25. studeni 2023
„Draga djeco! Nek ovo vrijeme bude isprepleteno molitvom za mir i dobrim djelima, kako bi se osjetila radost iščekivanja Kralja mira u vašim srcima .....

 

Poselství Panny Marie dané skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti 25. října 2023

25. 10. 2023

 

Poselství z 25. října 2023

"Drahé děti!

Větry zla, nenávisti a nepokoje vanou zemí, aby zničily životy.

Proto mě Nejvyšší poslal k vám, abych vás vedla k cestě míru

a jednoty s Bohem a lidmi. Vy jste, dítka, moje vztažené 

 ruce: modlete se, postěte a přinášejte oběti za mír - poklad 

 po kterém žízní každé srdce.

Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu."

 

Slovensky: 25. 10. 2023

"Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som vás viedla po ceste pokoja a jednoty s Bohom a ľuďmi. Vy, milé deti, ste moje vystreté ruky: modlite sa, postite sa a prinášajte obety za pokoj. Poklad, po ktorom túži každé srdce. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

Chorvatsky: Poruka, 25. listopad 2023

"Draga djeco! Vjetrovi zla, mržnje i nemira viju zemljom da uniště živote. Zato me Svevišnji vama posla da vas vodim preme putu mira i jedinstva s Bogom i ljudima........

 

Poselství Panny Marie vizionáři Ivanovi ze dne 20. října 2023

22. 10. 2023

„Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste se modlily za mír. V tuto chvíli je mír zvláštním způsobem ohrožen, tak vás prosím, abyste obnovily půst a modlitbu ve svých rodinách a povzbudily druhé, aby se modlili za mír. Drahé děti, chci, abyste pochopily vážnost situace a že mnoho toho co se stane závisí na vaší modlitbě a vytrvalosti. Drahé děti, jsem s vámi a  vyzývám vás, abyste se začaly vážně modlit a postit.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!"

 

Panna Maria v poslední době zesiluje svoje prosby o modlitby za MÍR

20. 10. 2023

Při pravidelném zjevení pro vizionáře Ivana 19. října 2023 byla v Ivanově soukromé kapli přítomná část kněží z těch, kteří jsou momentálně v Medžugorji. Toto je podle zprávy jednoho z nich:

 
V 17:40 nastalo zjevení Panny Marie.
Ivan Dragićević po zjevení řekl: Drazí kněží. Je mi těžko popsat  zjevení lidskými slovy. Dnes přišla Panna Maria radostná a pozdravila nás Chvála Ježíši! Pak vztáhla nad námi své ruce a modlila se za nás! A pak jsem jí doporučil vás, vaše farnosti a diecéze, ze kterých pocházíte.
Pak Panna Maria řekla:  Drahé děti, milovaní synové, já jsem Královna Míru a dnes vás zvu zvláště k modlitbě za mír. MÍR, MÍR, MÍR, drahé děti. Matka se s vámi modlí za mír.
Dítka, děkuji vám, že jste odpověděli na mé pozvání. 
Pak nám požehnala a také všechny přinesené náboženské předměty, chvíli se modlila sama za mír a odešla ve znamení světelného kříže.
V závěru napsal: Takže dnes nás v těchto posledních časech zve k modlitbě za mír.
 

Poselství Panny Marie skrze vizionáře Ivana dané 14. října 2023

17. 10. 2023

V poselství Panny Marie pro jednoho z medžugorských vizionářů Ivana Dragičeviće vyzývá Panna Maria k zesílené modlitbě a půstu za mír! Ona říká:

“Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Drahé děti, i dnes vás chci zvláštním způsobem pozvat, abyste se více modlily v těchto dnech. Obětujte se, postěte se za mír. V jednom poselství jsem vám řekla, že modlitbou a půstem můžete zastavit války. Proto vytrvejte v modlitbě. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás všechny před svým Synem. Děkuji vám, drahé děti, že jste i dnes přijaly mé pozvání."


 

 

Mimořádné zjevení pro vizionáře Ivana 2. října 2023

10. 10. 2023

Panna Maria se zjevila vizionáři Ivanovi Dragičevičovi při mimořádném zjevení v Medžugorji u Modrého kříže večer 2. října 2023. Po zjevení vizionář vyprávěl:

 

Drazí kněží, drazí přátelé v Kristu.  Panna Maria k nám přišla radostná, veselá. Všechny pozdravila svým mateřským pozdravem – Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom Panna Maria vzhlédla k nám všem a se sepjatýma rukama se modlila nad námi všemi. Zvláště se modlila nad vámi zde přítomnými nemocnými, nad vámi kněžími. Potom Panna Maria setrvala nějakou delší dobu v modlitbě za pevnou víru kněží, za vytrvalost a svatost kněží... a potom nám Panna Maria požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala nám všem. Potom jsem ji doporučil vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny, a zvláštním způsobem všechny vás přítomné kněze, vás všechny nemocné. Potom Panna Maria nějakou dobu pokračovala v modlitbě nad námi nade všemi a za té modlitby Panna Maria odcházela ve znamení světla kříže s pozdravem – jděte v pokoji, drahé děti moje...

 

https://www.youtube.com/watch?v=khPHSjaZHAI&t=26s

 

Poselství z 25. září 2023

25. 9. 2023

Poselství Panny Marie - Královny pokoje z 25. září 2023

Drahé děti! Vybízím vás k silné modlitbě. Modernizmus chce vstoupit do vašich myšlenek a ukrást vám radost z modlitby a setkání s Ježíšem. Proto, moje drahé děti, obnovte modlitbu ve svých rodinách, aby moje mateřské srdce bylo radostné jako v prvních dnech, když jsem si vás vybrala a odpovědí byla modlitba dnem i nocí. Nebe nemlčelo, ale hojně darovalo tomuto místu milosti mír a požehnání. Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu.

madona.jpg

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2023
„Drahé deti! Pozývam vás k silnej modlitbe. Modernizmus chce vojsť do vašich myšlienok a ukradnúť vám radosť z modlitby a stretnutia s Ježišom. Preto, moje drahé deti, obnovte modlitbu vo svojich rodinách, aby moje materinské srdce bolo radostné ako v prvých dňoch, keď som si vás vybrala, a odpoveďou bola modlitba dňom i nocou. Nebo nemlčalo, ale v hojnosti darovalo tomuto miestu milosti pokoj a požehnanie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
 
 
 

Poselství z 25. srpna 2023

25. 8. 2023

 

Poselství Panny Marie prostřednictvím vizionářky Marije z 25. srpna 2023

 

„Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás volám k modlitbě srdcem. Ať vaše srdce, dítka, budou pozdvižena v modlitbě k nebi, aby vaše srdce pocítilo Boha lásky, který vás léčí a miluje nesmírnou láskou. Proto jsem s vámi, abych vás vedla cestou obrácení srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “


"Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam na modlitbu srdcom. Milé deti, nech sa vaše srdcia pozdvihnú na modlitbu k nebu, aby vaše srdce podítilo Boha lásky, ktorý vás lieči a miluje nekonecnou láskou. Preto som s vami, aby som vás viedla cestou obrátenia srdca. Ďakujem vám, že ste přijali moje pozvanie."

 

 

 

Poselství z 25. července 2023

25. 7. 2023

Poselství z 25. července 2023

 

„Drahé děti! V tomto milostiplném čase, ve kterém mě Nejvyšší k vám poslal, abych vás milovala a vedla po cestě obrácení, přinášejte svoje modlitby a oběti za všechny ty, kteří jsou daleko a nepoznali Boží lásku. Vy buďte, dítka, svědky lásky a míru pro všechna nepokojná srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “

 

Výroční zjevení Panny Marie pro Ivanku - 25. června 2023

26. 6. 2023

Výroční zjevení Panny Marie Ivance - 25. června 2023

 

Vizionářka Ivanka Ivanković Elez měla pravidelné roční zjevení 25. června 2023. Při příležitosti  posledního každodenního zjevení 7. května 1985  svěřila Panna Maria Ivance poslední 10. tajemství a řekla, že po celý život bude mít zjevení jednou do roka a to na výročí zjevení. Tak tomu bylo i letos.
Zjevení, které trvalo sedm minut (18:38h -18:45h), měla Ivanka ve svém rodinném domě v přítomnosti členů rodiny. Po zjevení vizionářka Ivanka řekla:
Panna Maria dala následující poselství:  " Dítka, je mi potřebná vaše modlitba. Modlete se, modlete se, modlete se !"
Panna Maria nás všechny požehnala.