Jdi na obsah Jdi na menu
 


Medžugorská poselství Panny Marie

Příspěvky

Poselství z 25. května 2023

25. 5. 2023

 

Poselství z 25 května 2023

" Drahé děti! Zvu vás, abyste šly do přírody a modlily se, aby Nejvyšší hovořil ve vašem srdci a abyste pocítily sílu Ducha Svatého, abyste svědčily o lásce, kterou Bůh má ke každému z stvoření. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás. Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání."

 

 

Poselství z 25. dubna 2023

25. 4. 2023

Poselství z 25. dubna 2023

Drahé děti! Volám vás všechny, abyste byly nositeli míru a radosti vzkříšeného Ježíše pro všechny ty, kteří jsou daleko od modlitby, aby je Ježíšova láska skrze váš život proměnila k novému životu obrácení a svatosti. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu!“
 

Poselství z 25. března 2023

25. 3. 2023

Poselství z 25.3.2023

 

„Drahé děti! Ať pro vás tento čas bude časem modlitby.“

 

Roční zjevení pro vizionářku Mirjanu 18. března 2023

18. 3. 2023

Zjevení pro Mirjanu Dragićević-Soldo 18. března 2023

 

Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981 do 25. prosince 1982. Při posledním každodenním zjevení jí Panna Maria svěřila poslední desáté tajemství a řekla jí, že se jí bude zjevovat jednou ročněm a to 18. března. Tak tomu bylo po celé roky i dnes. Zjevení začalo v 13,33 h a trvalo do 13,39 h.

Panna Maria svěřila Mirjaně toto poselství:

''Drahé děti, vybízím vás, abyste skrze modlitbu a milosrdenství co nejlépe poznaly mého Syna,  abyste se čistým a otevřeným srdcem naučily poslouchat. Abyste poslouchaly co vám můj Syn říká, abyste duchovně prohlédly. Abyste jako jeden Boží lid ve společenství s mým Synem, svým životem svědčily o pravdě. Modlete se, děti moje, abyste společně s mým Synem všem  svým bratřím a sestrám mohly přinášet jenom mír, radost a lásku. Já jsem s vámi a žehnám vám mateřským požehnáním.''

 

Poselství z 25. února 2023

25. 2. 2023

 

Poselství z 25.2. 2023

 

„Drahé děti! Obracejte se a oblečte se do šatu kajícníků a osobní hlubokou modlitbou a v pokoře žádejte od Nejvyššího mír. V tomto milostiplném čase vás chce Satan svést, ale vy, dítka, hleďte na mého Syna a následujte ho ke Kalvárii v odříkání si a půstu. Jsem s vámi, protože mi Nejvyšší dovolí, abych vás milovala a vedla k radosti srdce ve víře, která roste pro všechny ty, kteří Boha milují nadevšecko. Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu.“

 
 

Poselství z 25. ledna 2023

25. 1. 2023

Poselství z 25. ledna 2023

"Drahé děti! Modlete se se mnou za mír, protože satan si přeje válku a nenávist v srdcích i národech. Proto se modlete a obětujte své dny půstem a pokáním, aby vám Bůh dal mír. Budoucnost je na rozcestí, protože moderní člověk si nepřeje Boha. Proto jde lidstvo k propasti. Vy jste, dítka, moje naděje. Modlete se se mnou, aby se uskutečnilo to, co jsem začala ve Fatimě i tady. Modlete se a svědčte o míru ve svém okolí a buďte lidmi míru. Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu."