Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poselství Panny Marie dané skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti 25. března 2024

25. 3. 2024

 

417547977_741485901295056_8714340034474064789_n.jpg

 

"Drahé děti! V tomto milostiplné čase se se mnou modlete, aby dobro zvítězilo ve vás a kolem vás. Zvláště, dítka, se modlete sjednoceni s Ježíšem na Jeho křížové cestě. Vložte do svých modliteb toto lidstvo, které bloudí bez Boha a Jeho lásky. Dítka, buďte modlitbou, buďte světlem a svědky všem těm, které potkáte, aby milosrdný Bůh měl milosrdenství k vám. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu."

 

Hrvatski: Poruka, 25. ožujak 2024
„Draga djeco! U ovom milosnom vremenu molite sa mnom da dobro pobijedi u vama i oko vas. Na poseban način, dječice, molite sjedinjeni s Isusom na njegovom križnom putu. Stavite u svoje molitve ovo čovječanstvo koje luta bez Boga i bez Njegove ljubavi. Budite molitva, budite svjetlo i svjedoci svima onima koje susrećete, dječice, da milosrdni Bog ima milosrđa prema vama. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

 

Polski: Orędzie, 25. marca 2024
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski módlcie się ze mną, aby dobro zwyciężyło w was i wokół was. Dziatki, w szczególny sposób módlcie się zjednoczeni z Jezusem podczas Jego drogi krzyżowej. Umieśćcie w swoich modlitwach ludzkość, która błądzi bez Boga i Jego miłości. Dziatki, bądźcie modlitwą, bądźcie światłem i świadkami dla wszystkich, których spotkacie, aby miłosierny Bóg miał dla was miłosierdzie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Slovensky: Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2024
 „Drahé deti! V tomto milostivom čase sa modlite so mnou, aby zvíťazilo dobro vo vás i okolo vás. Osobitným spôsobom, deti moje, modlite sa zjednotení s Ježišom na jeho krížovej ceste. Vložte do svojich modlitieb toto ľudstvo, ktoré blúdi bez Boha a jeho lásky. Buďte modlitbou, buďte svetlom a svedkami všetkým tým, ktorých stretáte, deti moje, aby milosrdný Boh bol k vám milosrdný. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

English: Message, 25. March 2024
“Dear children! In this time of grace, pray with me for the good to win in you and around you. In a special way, little children, pray united with Jesus on His Way of the Cross. Into your prayers put this humanity which wanders without God and without His love. Be prayer, be light, and be witnesses to all those whom you meet, little children, so that the merciful God may have mercy toward you. Thank you for having responded to my call.”

 

Italiano: Messaggio, 25. marzo 2024
„Cari figli! In questo tempo di grazia pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla Sua via crucis. Mettete nelle vostre preghiere quest’umanità che vaga senza Dio e senza il Suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli, affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

 

Deutsch: Botschaft, 25. März 2024
"Liebe Kinder! In dieser Zeit der Gnade betet mit mir, dass das Gute in euch und um euch herum siegt. Auf besondere Weise, meine lieben Kinder, betet vereint mit Jesus auf Seinem Kreuzweg. Legt in eure Gebete diese Menschheit, die ohne Gott und ohne Seine Liebe umherirrt. Seid Gebet, seid Licht und Zeugen all jenen, meine lieben Kinder, denen ihr begegnet, damit der barmherzige Gott Barmherzigkeit mit euch habe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid."