Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poselství Panny Marie dané skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti 25. listopadu 2023

25. 11. 2023

„Drahé děti! Ať tento čas bude propleten modlitbou za mír a dobrými skutky, aby tak bylo cítit radost očekávání Krále míru ve vašich srdcích, rodinách a světě, který nemá naději. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.“

 

Polsky:  Orędzie, 25. listopada 2023

„Drogie dzieci Niech ten czas będzie przeplatany modlitwą o pokój i dobrymi uczynkami, aby można było radość oczekiwania [na] Króla Pokoju w waszych sercach, rodzinach i na świecie, któremu brak nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Chorvatsky: Poruka, 25. studeni 2023
„Draga djeco! Nek ovo vrijeme bude isprepleteno molitvom za mir i dobrim djelima, kako bi se osjetila radost iščekivanja Kralja mira u vašim srcima, obiteljima i svijetu koji nema nade. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

 

Slovensky: „Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby radosť z očakávania Kráľa pokoja bola cítiť vo vašich srdciach, v rodinách a vo svete, ktorý nemá nádej. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

Anglicky: Message, 25. November 2023

“Dear children! May this time be interwoven with prayer for peace and good deeds, so that the joy of the expectation of the King of Peace may be felt in your hearts, families and in the world which does not have hope. Thank you for having responded to my call.” 

 

Italsky:  Messaggio, 25. novembre 2023

''Cari figli! Questo tempo sia intessuto di preghiera per la pace e di opere buone affinché si senta la gioia dell'attesa del Re della pace nei vostri cuori, nelle famiglie e nel mondo che non ha speranza. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.''