Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poselství Panny Marie dané skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti 25. prosince 2023

25. 12. 2023

"Drahé děti!
Nesu vám svého Syna Ježíše, aby vaše srdce naplnil pokojem, protože On je pokoj. Dítka, hledejte Ježíše

v tichosti vašeho srdce, aby se znovu narodil.
Svět potřebuje Ježíše, proto, dítka, hledejte ho skrze modlitbu, protože On se dává každý den každému z vás.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."

Dnes přišla Panna Maria ve svátečním oblečení a s Ježíškem

v náručí. Ježíš vztáhl ruku na znamení požehnání a Panna Maria se nad námi modlila v aramejském jazyce.

 

 

Polski: Orędzie, 25. grudnia 2023
„Drogie dzieci! Niosę wam mego Syna Jezusa, by wypełnił pokojem wasze serca, gdyż On jest Pokojem. Dziatki, szukajcie Jezusa w ciszy swego serca, aby narodził się ponownie. Świat potrzebuje Jezusa, dlatego dziatki szukajcie Go poprzez modlitwę, bo On codziennie daje się każdemu z was.”

Dziś Matka Boża przyszła odświętnie ubrana z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Jezus wyciągnął rękę na znak błogosławieństwa, a Matka Boża modliła się nad nami w języku aramejskim.

 

 

Slovensky: Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2023: „Drahé deti! Prinášam vám môjho syna Ježiša, aby vaše srdcia naplnil pokojom, lebo on je pokoj. Deti moje, hľadajte Ježiša v tichu svojho srdca, aby sa znovu narodil. Svet potrebuje Ježiša, preto, deti moje, hľadajte ho v modlitbe, pretože on sa každodenne dáva každému z vás.“
Dnes prišla Panna Mária v slávnostných šatách s malým Ježišom v náručí. Ježiš vystrel ruku v znamení požehnania a Panna Mária sa modlila nad nami v aramejskom jazyku.

 

 

Hrvatski: Poruka, 25. prosinac 2023
„Draga djeco! Nosim vam mog sina Isusa da vaša srca ispuni mirom jer on je mir. Dječice, tražite Isusa u tišini vašeg srca da se rodi iznova. Svijet je potreban Isusa zato, dječice, tražite ga preko molitve jer on se daje svakodnevno svakome od vas.“

Danas je Gospa došla u svečanoj odjeći i s malim Isusom u naručju, i Isus je ispružio ruku u znak blagoslova, a Gospa je molila nad nama na aramejskom jeziku.

 

English: Message, 25. December 2023
“Dear children! I am carrying my Son Jesus to you to fill your hearts with peace, because He is peace. Little children, seek Jesus in the silence of your heart that He be born anew. The world needs Jesus, therefore seek Him through prayer, because He gives Himself daily to each of you.''

Today Our Lady came solemnly dressed with little Jesus in her arms. Jesus extended His hand in a sign of blessing as Our Lady prayed over us in Aramaic.