Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poselství z 25. září 2023

25. 9. 2023

Poselství Panny Marie - Královny pokoje z 25. září 2023

Drahé děti! Vybízím vás k silné modlitbě. Modernizmus chce vstoupit do vašich myšlenek a ukrást vám radost z modlitby a setkání s Ježíšem. Proto, moje drahé děti, obnovte modlitbu ve svých rodinách, aby moje mateřské srdce bylo radostné jako v prvních dnech, když jsem si vás vybrala a odpovědí byla modlitba dnem i nocí. Nebe nemlčelo, ale hojně darovalo tomuto místu milosti mír a požehnání. Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu.

 

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2023

„Drahé deti! Pozývam vás k silnej modlitbe. Modernizmus chce vojsť do vašich myšlienok a ukradnúť vám radosť z modlitby a stretnutia s Ježišom. Preto, moje drahé deti, obnovte modlitbu vo svojich rodinách, aby moje materinské srdce bolo radostné ako v prvých dňoch, keď som si vás vybrala, a odpoveďou bola modlitba dňom i nocou. Nebo nemlčalo, ale v hojnosti darovalo tomuto miestu milosti pokoj a požehnanie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

madona.jpg

Polsky: Orędzie, 25. września 2023 Drogie dzieci! Wzywam was do intensywnej modlitwy. Modernizm chce wniknąć do waszych myśli i ukraść wam radość modlitwy i spotkania z Jezusem. Drogie moje dziatki, odnówcie modlitwę w waszych rodzinach, żeby moje matczyne serce było radosne jak [w czasie] pierwszych dni, gdy was wybrałam i modlitwa trwała dzień i noc, a niebo nie milczało, lecz obficie darowało temu miejscu pokój i błogosławieństwo. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
 

Chorvatsky: Poruka, 25. rujan 2023 Draga djeco! Pozivam vas na jaku molitvu. Modernizam želi ući u vaše misli i ukrasti vam radost molitve i susreta s Isusom. Zato, draga moja dječice, obnovite molitvu u vašim obiteljima, da moje majčinsko srce bude radosno kao prvih dana kad sam vas izabrala i danonoćna molitva se odazivala, a nebo nije šutjelo nego obilno darovalo ovom mjestu milosti mir i blagoslov. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

 

 

Anglicky: Message, 25. September 2023 Dear children! I am calling you to strong prayer. Modernism wants to enter into your thoughts and steal from you the joy of prayer and of meeting with Jesus. That is why, my dear little children, renew prayer in your families, so that my motherly heart may be joyful as in the first days, when I had chosen you, and day and night prayer resounded -- and Heaven was not silent but abundantly bestowed peace and blessing on this place of grace. Thank you for having responded to my call.”

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář