Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Mimořádné zjevení pro vizionáře Ivana 2. října 2023

10. 10. 2023

Panna Maria se zjevila vizionáři Ivanovi Dragičevičovi při mimořádném zjevení v Medžugorji u Modrého kříže večer 2. října 2023. Po zjevení vizionář vyprávěl:

 

Drazí kněží, drazí přátelé v Kristu.  Panna Maria k nám přišla radostná, veselá. Všechny pozdravila svým mateřským pozdravem – Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom Panna Maria vzhlédla k nám všem a se sepjatýma rukama se modlila nad námi všemi. Zvláště se modlila nad vámi zde přítomnými nemocnými, nad vámi kněžími. Potom Panna Maria setrvala nějakou delší dobu v modlitbě za pevnou víru kněží, za vytrvalost a svatost kněží... a potom nám Panna Maria požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala nám všem. Potom jsem ji doporučil vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny, a zvláštním způsobem všechny vás přítomné kněze, vás všechny nemocné. Potom Panna Maria nějakou dobu pokračovala v modlitbě nad námi nade všemi a za té modlitby Panna Maria odcházela ve znamení světla kříže s pozdravem – jděte v pokoji, drahé děti moje...

 

https://www.youtube.com/watch?v=khPHSjaZHAI&t=26s

 

Fatima

14. 10. 2023

Ve videu jsou informace o fatimských událostech. Medžugorje je pokračováním a bude také naplněním Fatimy.

https://www.youtube.com/watch?v=yoCJbxfS4WU&t=35s

 
Celý příspěvek | Rubrika: Fatima | Komentářů: 0

Poselství Panny Marie skrze vizionáře Ivana dané 14. října 2023

17. 10. 2023

V poselství Panny Marie pro jednoho z medžugorských vizionářů Ivana Dragičeviće vyzývá Panna Maria k zesílené modlitbě a půstu za mír! Ona říká:

“Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Drahé děti, i dnes vás chci zvláštním způsobem pozvat, abyste se více modlily v těchto dnech. Obětujte se, postěte se za mír. V jednom poselství jsem vám řekla, že modlitbou a půstem můžete zastavit války. Proto vytrvejte v modlitbě. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás všechny před svým Synem. Děkuji vám, drahé děti, že jste i dnes přijaly mé pozvání."


 

 

Panna Maria v poslední době zesiluje svoje prosby o modlitby za MÍR

20. 10. 2023

Při pravidelném zjevení pro vizionáře Ivana 19. října 2023 byla v Ivanově soukromé kapli přítomná část kněží z těch, kteří jsou momentálně v Medžugorji. Toto je podle zprávy jednoho z nich:

 
V 17:40 nastalo zjevení Panny Marie.
Ivan Dragićević po zjevení řekl: Drazí kněží. Je mi těžko popsat  zjevení lidskými slovy. Dnes přišla Panna Maria radostná a pozdravila nás Chvála Ježíši! Pak vztáhla nad námi své ruce a modlila se za nás! A pak jsem jí doporučil vás, vaše farnosti a diecéze, ze kterých pocházíte.
Pak Panna Maria řekla:  Drahé děti, milovaní synové, já jsem Královna Míru a dnes vás zvu zvláště k modlitbě za mír. MÍR, MÍR, MÍR, drahé děti. Matka se s vámi modlí za mír.
Dítka, děkuji vám, že jste odpověděli na mé pozvání. 
Pak nám požehnala a také všechny přinesené náboženské předměty, chvíli se modlila sama za mír a odešla ve znamení světelného kříže.
V závěru napsal: Takže dnes nás v těchto posledních časech zve k modlitbě za mír.
 

Poselství Panny Marie vizionáři Ivanovi ze dne 20. října 2023

22. 10. 2023

„Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste se modlily za mír. V tuto chvíli je mír zvláštním způsobem ohrožen, tak vás prosím, abyste obnovily půst a modlitbu ve svých rodinách a povzbudily druhé, aby se modlili za mír. Drahé děti, chci, abyste pochopily vážnost situace a že mnoho toho co se stane závisí na vaší modlitbě a vytrvalosti. Drahé děti, jsem s vámi a  vyzývám vás, abyste se začaly vážně modlit a postit.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!"

 

Svědectví, které podávají italští manželé Romano a Silvana - video

24. 10. 2023

Na památku svého syna dávají Romano a Silvana svůj příspěvek mnohým projektům po celém světě: 

380275182_658082692968711_5216896044411779644_n.jpg

 
Celý příspěvek | Rubrika: Video | Komentářů: 0

Poselství Panny Marie dané skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti 25. října 2023

25. 10. 2023

 

Poselství z 25. října 2023

"Drahé děti!

Větry zla, nenávisti a nepokoje vanou zemí, aby zničily životy.

Proto mě Nejvyšší poslal k vám, abych vás vedla k cestě míru

a jednoty s Bohem a lidmi. Vy jste, dítka, moje vztažené 

 ruce: modlete se, postěte a přinášejte oběti za mír - poklad 

 po kterém žízní každé srdce.

Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu."

 

Slovensky: 25. 10. 2023

"Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som vás viedla po ceste pokoja a jednoty s Bohom a ľuďmi. Vy, milé deti, ste moje vystreté ruky: modlite sa, postite sa a prinášajte obety za pokoj. Poklad, po ktorom túži každé srdce. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

Chorvatsky: Poruka, 25. listopad 2023

"Draga djeco! Vjetrovi zla, mržnje i nemira viju zemljom da uniště živote. Zato me Svevišnji vama posla da vas vodim preme putu mira i jedinstva s Bogom i ljudima........

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky