Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Poselství z 25. ledna 2023

25. 1. 2023

Poselství z 25. ledna 2023

"Drahé děti! Modlete se se mnou za mír, protože satan si přeje válku a nenávist v srdcích i národech. Proto se modlete a obětujte své dny půstem a pokáním, aby vám Bůh dal mír. Budoucnost je na rozcestí, protože moderní člověk si nepřeje Boha. Proto jde lidstvo k propasti. Vy jste, dítka, moje naděje. Modlete se se mnou, aby se uskutečnilo to, co jsem začala ve Fatimě i tady. Modlete se a svědčte o míru ve svém okolí a buďte lidmi míru. Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu."

 

Poselství z 25. února 2023

25. 2. 2023

 

Poselství z 25.2. 2023

 

„Drahé děti! Obracejte se a oblečte se do šatu kajícníků a osobní hlubokou modlitbou a v pokoře žádejte od Nejvyššího mír. V tomto milostiplném čase vás chce Satan svést, ale vy, dítka, hleďte na mého Syna a následujte ho ke Kalvárii v odříkání si a půstu. Jsem s vámi, protože mi Nejvyšší dovolí, abych vás milovala a vedla k radosti srdce ve víře, která roste pro všechny ty, kteří Boha milují nadevšecko. Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu.“

 
 

Roční zjevení pro vizionářku Mirjanu 18. března 2023

18. 3. 2023

Zjevení pro Mirjanu Dragićević-Soldo 18. března 2023

 

Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981 do 25. prosince 1982. Při posledním každodenním zjevení jí Panna Maria svěřila poslední desáté tajemství a řekla jí, že se jí bude zjevovat jednou ročněm a to 18. března. Tak tomu bylo po celé roky i dnes. Zjevení začalo v 13,33 h a trvalo do 13,39 h.

Panna Maria svěřila Mirjaně toto poselství:

''Drahé děti, vybízím vás, abyste skrze modlitbu a milosrdenství co nejlépe poznaly mého Syna,  abyste se čistým a otevřeným srdcem naučily poslouchat. Abyste poslouchaly co vám můj Syn říká, abyste duchovně prohlédly. Abyste jako jeden Boží lid ve společenství s mým Synem, svým životem svědčily o pravdě. Modlete se, děti moje, abyste společně s mým Synem všem  svým bratřím a sestrám mohly přinášet jenom mír, radost a lásku. Já jsem s vámi a žehnám vám mateřským požehnáním.''

 

Poselství z 25. března 2023

25. 3. 2023

Poselství z 25.3.2023

 

„Drahé děti! Ať pro vás tento čas bude časem modlitby.“

 

Poselství z 25. dubna 2023

25. 4. 2023

Poselství z 25. dubna 2023

Drahé děti! Volám vás všechny, abyste byly nositeli míru a radosti vzkříšeného Ježíše pro všechny ty, kteří jsou daleko od modlitby, aby je Ježíšova láska skrze váš život proměnila k novému životu obrácení a svatosti. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu!“
 

Svědectví vizionářky Marije Pavlović - Lunetti z Medžugorje - video

16. 5. 2023

Svědectví vizionářky Marije Pavlovič - Lunetti z Medžugorje 

 

Přijď Duchu Svatý..... Píseň

17. 5. 2023

Píseň k Duchu Svatému která se zpívá v Medžugorji ( a nejen tam)

 

Carlo Acutis - patron těchto stránek

20. 5. 2023

carlo_acutis_-born_1991-.jpg

 
Celý příspěvek | Rubrika: Video | Komentářů: 0

Poselství z 25. května 2023

25. 5. 2023

 

Poselství z 25 května 2023

" Drahé děti! Zvu vás, abyste šly do přírody a modlily se, aby Nejvyšší hovořil ve vašem srdci a abyste pocítily sílu Ducha Svatého, abyste svědčily o lásce, kterou Bůh má ke každému z stvoření. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás. Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání."

 

 

Svědectví vizionářky Mirjany Soldo a otce Piotra Glasse o Medjugorji - video

23. 6. 2023

Svědectví vizionářky Mirjany Soldo a otce Piotra Glasse o Medžugorji :

https://www.youtube.com/watch?v=5OnizsLqRoo

 

 

Poselství z 25. června 2023

25. 6. 2023

Poselství 25 června 2023

 

" Drahé děti

Nejvyšší mi dovolí, abych byla mezi vámi, abych za vás prosila, abych vám byla Matkou a útočiště vaše.

Dítka, vybízím vás, vraťte se k Bohu a modlitbě a Bůh vám hojně požehná.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

 

Výroční zjevení Panny Marie pro Ivanku - 25. června 2023

26. 6. 2023

Výroční zjevení Panny Marie Ivance - 25. června 2023

 

Vizionářka Ivanka Ivanković Elez měla pravidelné roční zjevení 25. června 2023. Při příležitosti  posledního každodenního zjevení 7. května 1985  svěřila Panna Maria Ivance poslední 10. tajemství a řekla, že po celý život bude mít zjevení jednou do roka a to na výročí zjevení. Tak tomu bylo i letos.
Zjevení, které trvalo sedm minut (18:38h -18:45h), měla Ivanka ve svém rodinném domě v přítomnosti členů rodiny. Po zjevení vizionářka Ivanka řekla:
Panna Maria dala následující poselství:  " Dítka, je mi potřebná vaše modlitba. Modlete se, modlete se, modlete se !"
Panna Maria nás všechny požehnala. 
 

Vítězství - dokumentární film o Medžugorji - video

13. 7. 2023

V tomto videu je zachycen příběh mladého Bena, který v roce 2011 přijel do Medžugorje, aby jako pozorovatel zjistil jak to zde  vypadá, co se zde děje. Když přijel poprvé, přijel jako závislý na marihuaně a alkoholu. Po čase se do Medžugorje vrátil a nastoupil do tamní komunity Cenacolo, kde se lidé léčí z různých druhů závislostí.

 

10 medžugorských tajemství - video

17. 7. 2023

Tajemství vždy může nějakým způsobem člověka fascinovat a vyvolávat zvědavost. V Medžugorji je  dokonce 10 tajemství. Třem ze šesti vizionářů bylo sděleno deset tajemství a to Ivance, Mirjaně a Jakovovi a po té jim skončila denní zjevení. Ivan, Vicka a Marija mají zatím každodenní zjevení. Až poslední vizionář dostane desáté tajemství, nejen že by měla skončit denní zjevení, ale tajemství se budou naplňovat. Také se ví, že až dojde k naplnění posledního tajemství, dojde k vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie. A k tomu nás Panna Marie celé ty roky vede, aby se naplnil tento velký Boží plán. Máme proto velkou naději, že nakonec dobro zvítězí, protože poslední slovo v historii celého lidstva bude mít Bůh.

 

Poselství z 25. července 2023

25. 7. 2023

Poselství z 25. července 2023

 

„Drahé děti! V tomto milostiplném čase, ve kterém mě Nejvyšší k vám poslal, abych vás milovala a vedla po cestě obrácení, přinášejte svoje modlitby a oběti za všechny ty, kteří jsou daleko a nepoznali Boží lásku. Vy buďte, dítka, svědky lásky a míru pro všechna nepokojná srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “

 

Medžugorje je pokračováním a bude naplněním Fatimy

13. 8. 2023

V roce 1917 se Panna Maria zjevovala třem malým dětem v Portugalské Fatimě a tam také dala 13. července toto důležité poselství:

   ". . . A NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ . . ."

 

Medžugorje úzce souvisí s Fatimou, protože je pokračováním a bude naplněním Fatimy. 

Ve dvou medžugorských poselstvích Panna Maria mluvila o Fatimě a to 25.8.1991 a 25.1.2023

Poselství z Medžugorje  25. srpna 1991

„Drahé děti ! I dnes vás vyzývám k modlitbě. Teď, když se začal uskutečňovat můj plán, jako nikdy před tím satan je silný a přeje si zmást moje plány míru a radosti, a tak vám dát na vědomí, že můj Syn není silný ve svých rozhodnutích. Proto vás všechny vyzývám, drahé děti, ať se modlíte a postíte ještě silněji. Vyzývám vás k odříkání po devět dní, ať se s vaší pomocí uskuteční vše, co si přeji uskutečnit skrze tajemství, s kterými jsem začala ve Fatimě. Volám vás, drahé děti, ať nyní pochopíte důležitost mého příchodu a vážnost situace. Přeji si spasit všechny duše a představit je Bohu. Proto   modleme se, aby se uskutečnilo v plnosti vše, co jsem započala. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! "

 

Poselství z Medžugorje 25. ledna 2023

"Drahé děti! Modlete se se mnou za mír, protože satan si přeje válku a nenávist v srdcích i národech. Proto se modlete a obětujte své dny půstem a pokáním, aby vám Bůh dal mír. Budoucnost je na rozcestí, protože moderní člověk si nepřeje Boha. Proto jde lidstvo k propasti. Vy jste, dítka, moje naděje. Modlete se se mnou, aby se uskutečnilo to, co jsem začala ve Fatimě i tady. Modlete se a svědčte o míru ve svém okolí a buďte lidmi míru. Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu."

 

img_x_00.jpg

 

 

 

Fatima v České republice

23. 8. 2023

 

Unikátní centrum Capelinha - kaple střední a východní Evropy            v Koclířově: https://www.capelinha.cz/

 

Rozhlasová reportáž o tomto projektu zde: https://www.youtube.com/watch?v=8aJgAGrKIYo

 

Webové stránky poutního místa "Českomoravská Fatima"   (rozšířené na poutní místo Capelinha - kaple střední a východní Evropy) v  Koclířově zde: http://www.cm-fatima.cz/

 

Srdce pro Evropu - 13 zemí, které jsou pozvané  stát se součástí tohoto centra  "Capelinha - kaple střední a východní Evropy": 

Česká republika

 Slovenská republika

Bosna a Hercegovina 

 Chorvatsko

 Rakousko

 Polsko

 Rusko

 Ukrajina

 Maďarsko

Bulharsko

 Slovinsko

 Moldávie

 Rumunsko

 

Pozvánka na tuto mimořádnou událost v sobotu 2.září 2023: https://www.youtube.com/watch?v=pQZUkBhaWbU

 
Celý příspěvek | Rubrika: Fatima | Komentářů: 0

Poselství z 25. srpna 2023

25. 8. 2023

 

Poselství Panny Marie prostřednictvím vizionářky Marije z 25. srpna 2023

 

„Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás volám k modlitbě srdcem. Ať vaše srdce, dítka, budou pozdvižena v modlitbě k nebi, aby vaše srdce pocítilo Boha lásky, který vás léčí a miluje nesmírnou láskou. Proto jsem s vámi, abych vás vedla cestou obrácení srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “


"Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam na modlitbu srdcom. Milé deti, nech sa vaše srdcia pozdvihnú na modlitbu k nebu, aby vaše srdce podítilo Boha lásky, ktorý vás lieči a miluje nekonecnou láskou. Preto som s vami, aby som vás viedla cestou obrátenia srdca. Ďakujem vám, že ste přijali moje pozvanie."

 

 

 

Videoposelství - Prof. Américo Pablo López Ortiz

5. 9. 2023

Krátké videoposelství z nově inaugurované Capelinhy střední a východní Evrpopy v Koclířově, které pronesl profesor Américo Pablo López Ortiz zakladatel a prezident světového fatimského apoštolátu.......

 

 

Poselství z 25. září 2023

25. 9. 2023

Poselství Panny Marie - Královny pokoje z 25. září 2023

Drahé děti! Vybízím vás k silné modlitbě. Modernizmus chce vstoupit do vašich myšlenek a ukrást vám radost z modlitby a setkání s Ježíšem. Proto, moje drahé děti, obnovte modlitbu ve svých rodinách, aby moje mateřské srdce bylo radostné jako v prvních dnech, když jsem si vás vybrala a odpovědí byla modlitba dnem i nocí. Nebe nemlčelo, ale hojně darovalo tomuto místu milosti mír a požehnání. Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu.

madona.jpg

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2023
„Drahé deti! Pozývam vás k silnej modlitbe. Modernizmus chce vojsť do vašich myšlienok a ukradnúť vám radosť z modlitby a stretnutia s Ježišom. Preto, moje drahé deti, obnovte modlitbu vo svojich rodinách, aby moje materinské srdce bolo radostné ako v prvých dňoch, keď som si vás vybrala, a odpoveďou bola modlitba dňom i nocou. Nebo nemlčalo, ale v hojnosti darovalo tomuto miestu milosti pokoj a požehnanie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
 
 
 

Nalezené složky

Modrý kříž na Svatém Poli u Horažďovic

Datum: 25. 6. 2023
Fotografií: 15
Složek: 1

Fotky ze 34. Mladifestu v Medžugorji

Datum: 27. 7. 2023
Fotografií: 62
Složek: 1

Ukončení festivalu na Križevaci

Datum: 1. 8. 2023
Fotografií: 10
Složek: 0

Advent roku 2023

Datum: 7. 12. 2023
Fotografií: 8
Složek: 0